Achtergrond van het witwasschandaal bij ING

Het witwasschandaal bij ING kwam in 2018 aan het licht, toen de bank een schikking trof met het Openbaar Ministerie (OM) van 775 miljoen euro. De bank had jarenlang onvoldoende toezicht gehouden op transacties die mogelijk verband hielden met witwassen en terrorismefinanciering. Deze nalatigheid leidde tot het faciliteren van illegale activiteiten.

Eisers eisen schadevergoeding van ING

Nu eist een groep van meer dan 150 institutionele beleggers een schadevergoeding van 500 miljoen euro van ING vanwege het witwasschandaal. Het Financieele Dagblad meldt dat zij dit baseren op de ingeziene dagvaarding.

Reden achter de eis van de beleggers

De beleggers stellen dat ING hen heeft misleid door onjuiste en onvolledige informatie te verstrekken over de tekortkomingen in het anti-witwasbeleid van de bank. Hierdoor hebben zij schade geleden, aangezien zij aandelen ING hebben gekocht waarvan de waarde door het schandaal is gedaald.

Impact op de reputatie van ING

Het witwasschandaal heeft ook een negatieve impact gehad op de reputatie van ING. De bank kreeg veel kritiek vanuit zowel de samenleving als de politiek. De schikking met het OM en de daaropvolgende eis tot schadevergoeding van beleggers dragen bij aan het beeld van een bank die onvoldoende toezicht hield op haar activiteiten.

Maatregelen genomen door ING

Na het witwasschandaal heeft ING verschillende maatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Zo heeft de bank haar anti-witwasbeleid aangescherpt en geïnvesteerd in het verbeteren van haar controlesystemen. Ook zijn er interne wijzigingen doorgevoerd, zoals het vervangen van de CEO en de president-commissaris.

Juridische gevolgen voor ING

De eis tot schadevergoeding van 500 miljoen euro is een extra juridische tegenslag voor ING. Hoewel het nog moet blijken of de eisers hun zaak zullen winnen, kan een dergelijke claim grote financiële gevolgen hebben voor de bank. Het is belangrijk op te merken dat ING al aanzienlijke kosten heeft gemaakt als gevolg van het witwasschandaal, waaronder de boete van 775 miljoen euro.

Toekomstperspectief voor ING

Het is duidelijk dat ING nog steeds worstelt met de nasleep van het witwasschandaal. Het herstellen van haar reputatie en het vertrouwen van beleggers zal een langdurig proces zijn. Daarnaast blijven juridische gevechten zoals de eis tot schadevergoeding een uitdaging voor de bank. ING zal moeten blijven investeren in het verbeteren van haar controlesystemen en het naleven van strikte regelgeving om herhaling van dergelijke incidenten te voorkomen.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*