Belangrijke macro-economische gebeurtenissen

De komende week staat er een aantal belangrijke macro-economische gebeurtenissen op de agenda die invloed kunnen hebben op de financiële markten en de economie als geheel. Hieronder volgen de belangrijkste items die tot en met vrijdag 14 juni 2024 in de gaten moeten worden gehouden.

Werkloosheidscijfers

Een van de belangrijkste indicatoren voor de gezondheid van de economie is het werkloosheidscijfer. Op donderdag 13 juni 2024 worden de nieuwste cijfers over de werkloosheid in het land bekendgemaakt. Beleggers en economen zullen nauwlettend in de gaten houden of het werkloosheidspercentage is gestegen of gedaald, aangezien dit een indicatie kan geven van de algehele economische activiteit.

Inflatiecijfers

Een ander belangrijk cijfer om in de gaten te houden zijn de inflatiecijfers. Op woensdag 12 juni 2024 worden de nieuwste cijfers over de inflatie bekendgemaakt. Inflatie kan een belangrijke indicator zijn voor het monetaire beleid van de centrale bank en kan invloed hebben op de rentetarieven en de waarde van de valuta.

Handelsbalans

Op vrijdag 14 juni 2024 worden de nieuwste cijfers over de handelsbalans van het land bekendgemaakt. De handelsbalans geeft aan of een land meer exporteert dan importeert of vice versa. Een positieve handelsbalans kan een teken zijn van een gezonde economie, terwijl een negatieve handelsbalans problemen kan signaleren.

Beleidsvergaderingen

Naast deze belangrijke cijfers vinden er ook verschillende beleidsvergaderingen plaats van centrale banken en andere monetaire autoriteiten. Het is belangrijk om de uitkomsten van deze vergaderingen in de gaten te houden, aangezien zij invloed kunnen hebben op het monetaire beleid en de financiële markten.

Al met al belooft de komende week een interessante periode te worden voor beleggers en economen die de ontwikkelingen op de macro-economische agenda nauwlettend zullen volgen.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*