Consumentenvertrouwen

Op maandag 17 juni 2024 staat het consumentenvertrouwen op de macro-economische agenda. Het consumentenvertrouwen is een belangrijke indicator voor de economische gezondheid van een land. Een stijging in het consumentenvertrouwen kan wijzen op een groeiende economie, terwijl een daling juist kan duiden op onzekerheid en mogelijke economische problemen.

Werkloosheidscijfers

Op dinsdag 18 juni 2024 worden de werkloosheidscijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in de arbeidsmarkt en kunnen een indicatie geven van de algemene economische situatie. Een daling in de werkloosheidscijfers kan wijzen op een groeiende economie en meer banen, terwijl een stijging juist kan duiden op economische problemen.

Inflatiecijfers

Op woensdag 19 juni 2024 worden de inflatiecijfers bekendgemaakt. Inflatie is het stijgen van de algemene prijzen van goederen en diensten in een economie. Een matige inflatie is vaak een teken van een gezonde economie, terwijl hoge inflatie kan leiden tot problemen zoals een daling van de koopkracht en een stijging van de rente.

Handelsbalans

Op donderdag 20 juni 2024 staat de handelsbalans op de macro-economische agenda. De handelsbalans geeft inzicht in de import en export van goederen en diensten van een land. Een positieve handelsbalans, waarbij er meer goederen en diensten worden geëxporteerd dan geïmporteerd, kan bijdragen aan economische groei. Een negatieve handelsbalans kan daarentegen zorgen voor economische problemen, zoals een tekort op de betalingsbalans.

Het is belangrijk om deze macro-economische indicatoren in de gaten te houden, aangezien zij een goede indicatie kunnen geven van de economische situatie en toekomstverwachtingen van een land. Investeren op basis van deze indicatoren kan helpen om financiële beslissingen te nemen en risico's te beperken.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*