Duurzame energie voor laadstations

Fastned heeft zijn eerste meerjarige Corporate Power Purchase Agreement gesloten in Nederland. Dit betekent dat het bedrijf de komende jaren de volledige groene stroom zal afnemen van een specifieke bron, in dit geval een zonnepark. Deze overeenkomst is een belangrijke stap voor Fastned in het verduurzamen van zijn laadstations en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Door het sluiten van deze overeenkomst kan Fastned garanderen dat al zijn laadstations in Nederland worden voorzien van duurzame energie. Dit past bij de missie van het bedrijf om elektrisch rijden zo milieuvriendelijk mogelijk te maken. Het zonnepark waar de groene stroom vandaan komt, wordt speciaal gebouwd om aan de energiebehoeften van Fastned te voldoen.

Voordelen van een Corporate Power Purchase Agreement

Het sluiten van een Corporate Power Purchase Agreement heeft verschillende voordelen voor Fastned. Allereerst kan het bedrijf hiermee zijn energiekosten op de lange termijn beter voorspellen, aangezien de prijs van groene stroom vaak stabiel is. Daarnaast draagt het bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot, aangezien de energie afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Toekomstplannen voor duurzame energie

Fastned heeft als doel om in de toekomst nog meer Corporate Power Purchase Agreements te sluiten, zodat al zijn laadstations wereldwijd worden voorzien van duurzame energie. Op deze manier wil het bedrijf bijdragen aan een schonere en groenere samenleving. De focus ligt daarbij op het gebruik van zonne-energie, windenergie en andere vormen van hernieuwbare energie.

Door het sluiten van de eerste meerjarige Corporate Power Purchase Agreement in Nederland laat Fastned zien dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in zijn bedrijfsvoering. Het bedrijf zet hiermee een belangrijke stap richting een toekomst waarin elektrisch rijden de norm is en waarbij de energievoorziening volledig groen en duurzaam is.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*