Economische groei in het vierde kwartaal van 2023 vertraagd

De groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2023 is nog iets verder vertraagd dan eerder werd gemeten, zo blijkt uit een tweede raming van het Amerikaanse ministerie van Handel. Het bruto binnenlands product (bbp) groeide in het vierde kwartaal met 2,4 procent op jaarbasis, terwijl in de eerste raming nog een groei van 2,6 procent werd gemeld.

Redenen voor de vertraagde groei

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen voor de vertraagde groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2023. Eén van de factoren die hierbij een rol speelt, is de aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De handelsspanningen hebben geleid tot onzekerheid bij bedrijven, wat kan leiden tot terughoudendheid bij investeringen en groei.

Daarnaast heeft de Federal Reserve in de tweede helft van 2023 de rente verhoogd om de inflatie onder controle te houden, wat ook invloed kan hebben gehad op de economische groei. Hoge rentetarieven kunnen de consumentenuitgaven en investeringen remmen, wat de groei van het bbp kan beïnvloeden.

Invloed van de wereldwijde economische ontwikkelingen

Naast interne factoren zoals handelsoorlogen en renteverhogingen, kunnen ook externe factoren van invloed zijn op de Amerikaanse economie. Wereldwijde economische ontwikkelingen, zoals een vertraging van de groei in opkomende markten of politieke onrust in andere delen van de wereld, kunnen ook effect hebben op de economische groei in de Verenigde Staten.

Het is daarom belangrijk voor beleidsmakers en economen om niet alleen naar nationale ontwikkelingen te kijken, maar ook naar de bredere mondiale context waarin de Amerikaanse economie opereert.

Vooruitzichten voor de Amerikaanse economie

Ondanks de vertraagde groei in het vierde kwartaal van 2023, zijn de vooruitzichten voor de Amerikaanse economie over het algemeen nog steeds positief. De werkloosheid blijft laag, de consumentenbestedingen blijven op peil en de bedrijfsinvesteringen kunnen weer aantrekken zodra de handelsspanningen verminderen.

Het is echter belangrijk om de ontwikkelingen op zowel nationaal als internationaal niveau nauwlettend in de gaten te houden, om de economie veerkrachtig te houden en eventuele risico's te kunnen beheersen.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*