Economische groeicijfers

Op dinsdag 2 juli 2024 worden de nieuwste economische groeicijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) en kunnen een indicatie geven van de algemene economische gezondheid van een land. Analisten zullen deze cijfers nauwlettend in de gaten houden om te bepalen of de economie groeit, stagneert of krimpt.

Werkloosheidscijfers

Naast de economische groeicijfers worden ook de werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers geven aan hoeveel mensen er werkloos zijn en kunnen een indicatie geven van de arbeidsmarkt. Een stijging van de werkloosheid kan wijzen op economische problemen, terwijl een daling kan duiden op een gezonde arbeidsmarkt.

Inflatiecijfers

Een ander belangrijk item op de macro-economische agenda zijn de inflatiecijfers. Inflatie geeft aan hoe snel de prijzen van goederen en diensten stijgen en kan een impact hebben op de koopkracht van consumenten. Hoge inflatie kan leiden tot een daling van de koopkracht, terwijl lage inflatie kan wijzen op een zwakke vraag in de economie.

Rentebesluit

Tot slot staat ook het rentebesluit van de centrale bank op de agenda. De centrale bank bepaalt de hoogte van de rente, die van invloed is op de kosten van lenen en sparen. Een renteverhoging kan de economie afremmen, terwijl een renteverlaging de economische groei kan stimuleren. Analisten zullen dan ook nauwlettend in de gaten houden of de centrale bank besluit om de rente te verhogen, verlagen of ongewijzigd te laten.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*