Handelscijfers

Belangrijke items op de macro-economische agenda

Op maandag 11 maart 2024 worden de handelscijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in de internationale handel en kunnen een indicatie geven van de economische groei. Analisten zullen nauwlettend in de gaten houden hoe de handelsbalans zich ontwikkelt en of er sprake is van een handelsoverschot of -tekort.

Inflatiecijfers

Op dinsdag 12 maart 2024 worden de inflatiecijfers gepubliceerd. Inflatie is een belangrijke indicator voor het monetaire beleid en kan invloed hebben op de rentetarieven. Hoge inflatie kan leiden tot hogere rentes, terwijl lage inflatie juist ruimte biedt voor een soepeler monetair beleid.

Werkloosheidscijfers

Op woensdag 13 maart 2024 worden de werkloosheidscijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in de arbeidsmarkt en kunnen een indicatie geven van de algehele economische gezondheid. Een dalende werkloosheid kan wijzen op een groeiende economie, terwijl een stijgende werkloosheid juist kan duiden op economische problemen.

BBP-cijfers

Op donderdag 14 maart 2024 worden de cijfers over het bruto binnenlands product (BBP) gepubliceerd. Het BBP is een belangrijke graadmeter voor de economische prestaties van een land en geeft aan hoeveel waarde er in een bepaalde periode is geproduceerd. Analisten zullen kijken naar de groeicijfers en eventuele trends die hieruit naar voren komen.

Rentebesluit

Op vrijdag 15 maart 2024 wordt het rentebesluit van de centrale bank bekendgemaakt. Het rentetarief heeft invloed op de kosten van lenen en sparen en kan daarmee de economische activiteit beïnvloeden. Analisten zullen kijken naar de motivatie achter het rentebesluit en eventuele signalen voor toekomstig beleid.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*