Impact van de afschaffing van de fiscale beleggingsinstelling

Vastned verwacht direct resultaat met 10 procent te zien dalen

Vastned, een beursgenoteerde Europese vastgoedonderneming met focus op historische binnensteden, voorspelt een daling van 10 procent in het directe resultaat als gevolg van de afschaffing van de fiscale beleggingsinstelling. Deze verandering heeft invloed op de fiscale structuur van Vastned en het bedrijf zal daarom zorgvuldig moeten kijken naar strategische desinvesteringen om hierop in te spelen.

De afschaffing van de fiscale beleggingsinstelling heeft een directe invloed op Vastned en zal leiden tot een verwachte daling van 10 procent in het directe resultaat. Dit heeft te maken met veranderingen in de belastingwetgeving die van invloed zijn op de fiscale structuur van het bedrijf. CEO Reinier Walta benadrukt het belang van het anticiperen op deze wijzigingen en het nemen van passende maatregelen om de impact te minimaliseren.

Strategische desinvesteringen

Om de impact van de afschaffing van de fiscale beleggingsinstelling te beperken, zal Vastned zorgvuldig kijken naar desinvesteringen die passen binnen de nieuwe fiscale context. Het bedrijf zal strategische beslissingen moeten nemen over welke activa worden afgestoten en welke kunnen worden behouden om de winstgevendheid te waarborgen. Dit vereist een grondige analyse van de portefeuille en een focus op het optimaliseren van de rendementen.

Toekomstige groeistrategieën

Ondanks de uitdagingen die de afschaffing van de fiscale beleggingsinstelling met zich meebrengt, blijft Vastned zich richten op toekomstige groeistrategieën. Het bedrijf zal blijven investeren in kwalitatieve en unieke vastgoedobjecten in historische binnensteden, waarbij het streven naar waardecreatie en duurzame groei centraal staat. Door zich te blijven onderscheiden in de markt en in te spelen op veranderende wetgeving, is Vastned goed gepositioneerd om succesvol te blijven opereren in de vastgoedsector.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*