Inflatiecijfers

Op maandag 3 juni 2024 worden de inflatiecijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van de prijzen van goederen en diensten in de economie. Een stijging van de inflatie kan duiden op een groeiende vraag en druk op de prijzen, terwijl een dalende inflatie juist kan wijzen op een afname van de economische activiteit.

Werkloosheidscijfers

Op woensdag 5 juni 2024 worden de werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers laten zien hoeveel mensen er werkloos zijn en geven daarmee een indicatie van de gezondheid van de arbeidsmarkt. Een stijging van de werkloosheid kan wijzen op economische problemen, terwijl een daling juist kan duiden op groei en kansen op werk.

Handelsbalans

Ook op vrijdag 7 juni 2024 staat er een belangrijk item op de agenda: de publicatie van de handelsbalans. Dit rapport laat zien hoeveel een land exporteert en importeert, en of er sprake is van een handelsoverschot of -tekort. Een handelsoverschot kan duiden op een sterke exportsector, terwijl een handelstekort kan wijzen op een afhankelijkheid van import.

Het is belangrijk om deze macro-economische indicatoren in de gaten te houden, aangezien zij een goed beeld geven van de algehele economische situatie en kunnen helpen bij het voorspellen van toekomstige ontwikkelingen. Beleggers, beleidsmakers en economen gebruiken deze data dan ook vaak om hun beslissingen te onderbouwen en te beïnvloeden.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*