Inflatiecijfers

Op maandag 24 juni 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven een indicatie van de prijsstijgingen van goederen en diensten in de economie. Een hogere inflatie kan leiden tot stijgende rentetarieven en een verkrappend monetair beleid, terwijl een lagere inflatie juist het tegenovergestelde effect kan hebben.

Werkloosheidscijfers

Op dinsdag 25 juni 2024 worden de werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers geven inzicht in het aantal mensen dat werk zoekt maar geen baan kan vinden. Een hoge werkloosheid kan duiden op een zwakke economie, terwijl een lage werkloosheid kan wijzen op een sterke arbeidsmarkt en economische groei.

Handelsbalans

Ook op dinsdag 25 juni 2024 worden de cijfers over de handelsbalans bekendgemaakt. De handelsbalans geeft aan of een land meer exporteert dan importeert, of vice versa. Een positieve handelsbalans kan duiden op een sterke exportsector en een competitieve economie, terwijl een negatieve handelsbalans kan wijzen op een afhankelijkheid van importen en een mogelijke handelsbalans.

BBP-groeicijfers

Op woensdag 26 juni 2024 worden de laatste cijfers over de economische groei bekendgemaakt. Het bruto binnenlands product (BBP) geeft de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd. Een positieve BBP-groei wijst op economische expansie, terwijl een negatieve groei kan duiden op een economische recessie.

Deze macro-economische indicatoren zijn van groot belang voor beleidsmakers, investeerders en bedrijven, omdat ze inzicht geven in de gezondheid en prestaties van de economie. Het is daarom cruciaal om deze cijfers op de voet te volgen en te analyseren om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*