Inflatiecijfers

Op maandag 24 juni 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in de prijsstijgingen van goederen en diensten en hebben een grote invloed op het monetaire beleid van de centrale bank. Beleggers en analisten zullen nauwlettend in de gaten houden of de inflatie binnen de gestelde doelen blijft of dat er sprake is van een ontsporing.

Werkloosheidscijfers

Op dinsdag 25 juni 2024 worden de werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers geven een beeld van de situatie op de arbeidsmarkt en kunnen een indicatie geven van de economische groei en het consumentenvertrouwen. Een stijging van de werkloosheid kan duiden op een afzwakking van de economie, terwijl een daling juist kan wijzen op een groeiende economie.

Handelsbalans

Op woensdag 26 juni 2024 worden de cijfers over de handelsbalans bekendgemaakt. De handelsbalans geeft inzicht in de verhouding tussen de export en import van een land en kan een indicatie geven van de internationale handelssituatie. Een positieve handelsbalans, waarbij de export hoger is dan de import, kan een positief effect hebben op de economie van een land.

BBP-cijfers

Op donderdag 27 juni 2024 worden de cijfers over het bruto binnenlands product (BBP) bekendgemaakt. Het BBP geeft een beeld van de totale economische activiteit in een land en is een belangrijke indicator voor de economische groei. Beleggers en analisten zullen nauwlettend in de gaten houden of het BBP conform de verwachtingen is of dat er sprake is van een afwijking.

Rentebesluit

Op vrijdag 28 juni 2024 zal de centrale bank een rentebesluit bekendmaken. Het rentebeleid van de centrale bank heeft een grote invloed op de economie en de financiële markten. Een renteverhoging kan bijvoorbeeld leiden tot hogere kosten voor leningen, terwijl een renteverlaging juist kan zorgen voor goedkopere leningen en meer investeringen. Beleggers zullen dan ook nauwlettend in de gaten houden wat het rentebesluit van de centrale bank zal zijn en welke impact dit zal hebben op de economie.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*