Inflatiecijfers

Op maandag 8 juli 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekendgemaakt. Inflatie is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de economie en kan invloed hebben op het monetaire beleid van de centrale bank. Beleggers en economen zullen dan ook nauwlettend in de gaten houden of de inflatie binnen de gestelde doelen van de overheid blijft.

Handelsbalans

Op dinsdag 9 juli 2024 wordt de handelsbalans van Nederland gepubliceerd. De handelsbalans geeft inzicht in de import en export van goederen en diensten en kan een indicatie geven van de internationale handelspositie van het land. Een positieve handelsbalans kan duiden op een sterke exportsector en een gezonde economie, terwijl een negatieve handelsbalans kan wijzen op onevenwichtigheden in de handel.

Werkloosheidscijfers

Op woensdag 10 juli 2024 worden de werkloosheidscijfers bekendgemaakt. Werkloosheid is een belangrijke indicator voor de arbeidsmarkt en kan een impact hebben op de consumentenbestedingen en de algehele economische groei. Een stijging van de werkloosheid kan wijzen op een afzwakking van de economie, terwijl een daling juist positief kan zijn voor de groei.

Daarnaast zal er ook aandacht zijn voor eventuele toespraken of beleidsaankondigingen van de centrale bank of de overheid die invloed kunnen hebben op de financiële markten. Het is daarom belangrijk om deze data in de gaten te houden en te analyseren hoe deze ontwikkelingen de economische vooruitzichten van Nederland kunnen beïnvloeden.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*