Inflatiecijfers

Op maandag 4 maart 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in hoe snel de prijzen van goederen en diensten stijgen en zijn van groot belang voor het monetaire beleid van een land.

Werkloosheidscijfers

Op donderdag 29 februari 2024 worden de werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers laten zien hoeveel mensen op zoek zijn naar werk maar geen baan kunnen vinden. Een stijging van de werkloosheid kan wijzen op economische problemen, terwijl een daling juist een teken van economische groei kan zijn.

BBP-cijfers

Op woensdag 27 februari 2024 worden de laatste cijfers over het bruto binnenlands product (BBP) bekendgemaakt. Het BBP geeft de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd weer en is een belangrijke indicator van de economische gezondheid van een land.

Handelsbalans

Op vrijdag 1 maart 2024 worden de cijfers over de handelsbalans gepubliceerd. Deze cijfers laten zien hoeveel een land verdient aan export en hoeveel het uitgeeft aan import. Een positieve handelsbalans betekent dat een land meer exporteert dan importeert, wat kan bijdragen aan economische groei.

Het is belangrijk om deze macro-economische indicatoren in de gaten te houden, omdat ze een beeld geven van de algehele economische situatie en kunnen helpen bij het nemen van beleidsbeslissingen. Investeerders en analisten kijken vaak naar deze cijfers om te bepalen hoe de economie zich ontwikkelt en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn voor de financiële markten.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*