Inflatiecijfers bekendgemaakt

Op maandag 15 januari 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekendgemaakt. Deze cijfers zijn van groot belang voor de macro-economie, omdat ze inzicht geven in de veranderingen van de prijzen van goederen en diensten. Een stijging van de inflatie kan duiden op een groeiende vraag en kan leiden tot hogere rentetarieven om de economie af te koelen. Daarentegen kan een daling van de inflatie wijzen op een zwakkere vraag en kan de centrale bank overwegen om de rentetarieven te verlagen om de economische activiteit te stimuleren.

Handelsbalanscijfers gepubliceerd

Op dinsdag 16 januari 2024 worden de handelsbalanscijfers gepubliceerd. Dit geeft inzicht in het verschil tussen de waarde van de goederen en diensten die een land exporteert en importeert. Een positieve handelsbalans, waarbij de export groter is dan de import, kan duiden op een sterke economie en kan de waarde van de valuta van het land versterken. Een negatieve handelsbalans, waarbij de import groter is dan de export, kan wijzen op een zwakkere economie en kan de waarde van de valuta verzwakken. Deze cijfers zijn van belang voor investeerders en beleidsmakers, omdat ze inzicht geven in de concurrentiepositie van een land en de effecten op de binnenlandse economie.

Werkloosheidscijfers vrijgegeven

Op woensdag 17 januari 2024 worden de werkloosheidscijfers vrijgegeven. Deze cijfers tonen het aantal mensen dat werkloos is in een bepaalde periode. Een stijging van de werkloosheid kan wijzen op een zwakkere vraag naar arbeid en kan een negatief effect hebben op de consumentenbestedingen en de economische groei. Aan de andere kant kan een daling van de werkloosheid duiden op een groeiende economie en kan het de consumentenvertrouwen en de investeringen stimuleren. Deze cijfers zijn van belang voor beleidsmakers en investeerders, omdat ze inzicht geven in de gezondheid van de arbeidsmarkt en de algemene economische situatie.

Consumentenvertrouwen gepeild

Op donderdag 18 januari 2024 wordt het consumentenvertrouwen gepeild. Dit is een enquête onder consumenten om hun perceptie van de economie en hun koopbereidheid te meten. Een stijging van het consumentenvertrouwen kan wijzen op een groeiende economie, omdat consumenten meer geneigd zijn om geld uit te geven. Dit kan leiden tot een stijging van de consumentenbestedingen en de economische groei. Daarentegen kan een daling van het consumentenvertrouwen wijzen op een afnemend vertrouwen in de economie, wat kan leiden tot een afname van de consumentenbestedingen en een vertraging van de economische groei. Deze peiling is van belang voor bedrijven en beleidsmakers, omdat het inzicht geeft in de vraag naar goederen en diensten en de algemene economische verwachtingen.

Centrale bank aankondiging rentebesluit

Op vrijdag 19 januari 2024 zal de centrale bank een aankondiging doen over het rentebesluit. Dit is een belangrijk moment voor de financiële markten en de economie als geheel. Een verhoging van de rentetarieven kan de economie afremmen en de inflatie beheersen, terwijl een verlaging van de rentetarieven de economische activiteit kan stimuleren. Het rentebesluit wordt genomen op basis van verschillende factoren, waaronder de inflatie, de werkgelegenheidssituatie en de algemene economische vooruitzichten. Beleggers en economische analisten zullen nauwlettend de aankondiging volgen om inzicht te krijgen in het monetaire beleid en de verwachte richting van de economie.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*