Lage krimp in Nederlandse industrie in februari

Uit cijfers van Nevi blijkt dat de Nederlandse industrie in februari is gekrompen, maar in een minder hoog tempo dan in voorgaande maanden. De Nevi Purchasing Managers' Index (PMI) kwam uit op 50.2, wat aangeeft dat er nog steeds sprake is van krimp in de sector, maar dat deze minder sterk is dan in januari.

Invloed van internationale ontwikkelingen op Nederlandse industrie

De lagere krimp in de Nederlandse industrie in februari kan onder andere worden toegeschreven aan internationale ontwikkelingen. Zo zijn er wereldwijd nog steeds verstoringen in de toeleveringsketens als gevolg van de coronapandemie en de daaruit voortvloeiende lockdownmaatregelen. Daarnaast spelen ook de geopolitieke spanningen en handelsgeschillen een rol in de fluctuaties van de Nederlandse industrie.

Positieve signalen in de Nederlandse industrie

Ondanks de krimp zijn er ook positieve signalen te bespeuren in de Nederlandse industrie. Zo blijft de vraag naar producten toenemen en zijn er sectoren die juist profiteren van de huidige situatie. De exportmarkt trekt langzaam weer aan en er is sprake van een groeiende interesse in duurzame producten en technologieën.

Vooruitzichten voor de Nederlandse industrie

Voor de komende maanden zijn de vooruitzichten voor de Nederlandse industrie gematigd positief. De verwachting is dat de krimp verder zal afnemen en dat de sector langzaam zal herstellen van de impact van de coronapandemie. Het is echter nog onzeker hoe snel dit herstel zal plaatsvinden en in hoeverre de internationale ontwikkelingen hierop van invloed zullen zijn.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*