Macro-economische gegevens

De komende dagen staan er verschillende belangrijke macro-economische gegevens op de financiële agenda voor Nederland. Deze gegevens geven inzicht in de stand van de economie en kunnen invloed hebben op de financiële markten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste items tot en met vrijdag 12 januari 2024.

Consumentenvertrouwen en detailhandelsverkopen

Op dinsdag 9 januari wordt het consumentenvertrouwen voor de maand januari gepubliceerd. Dit cijfer geeft aan hoe optimistisch of pessimistisch consumenten zijn over de economie en hun eigen financiële situatie. Een positief consumentenvertrouwen kan duiden op een groeiende economie, terwijl een negatief consumentenvertrouwen kan wijzen op economische teruggang.

Op dezelfde dag worden ook de detailhandelsverkopen voor de maand november bekendgemaakt. Deze gegevens laten zien hoeveel consumenten hebben uitgegeven aan goederen in winkels. Een stijging van de detailhandelsverkopen kan een indicatie zijn van een groeiende economie, terwijl een daling kan wijzen op een afzwakking van de economische activiteit.

Inflatiecijfers en werkloosheidscijfers

Op woensdag 10 januari worden de inflatiecijfers voor de maand december gepubliceerd. Deze cijfers geven aan in hoeverre de prijzen van goederen en diensten zijn gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Een hoge inflatie kan leiden tot een afname van de koopkracht van consumenten en kan invloed hebben op de rentestanden en de waarde van de valuta.

Op dezelfde dag worden ook de werkloosheidscijfers voor de maand december bekendgemaakt. Deze cijfers geven aan hoeveel mensen er werkloos zijn en kunnen een indicatie geven van de gezondheid van de arbeidsmarkt. Een daling van de werkloosheid kan duiden op een groeiende economie, terwijl een stijging kan wijzen op economische teruggang.

Rentebesluit en handelsbalans

Op donderdag 11 januari wordt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) bekendgemaakt. Dit besluit heeft invloed op de rentestanden in de eurozone en kan daardoor de financiële markten beïnvloeden. Een verlaging van de rente kan de economische groei stimuleren, terwijl een verhoging de inflatie kan beteugelen.

Op dezelfde dag worden ook de handelsbalanscijfers voor de maand november gepubliceerd. Deze cijfers geven aan wat de waarde is van de export en import van goederen en diensten. Een positieve handelsbalans, waarbij de export hoger is dan de import, kan wijzen op een sterke economie, terwijl een negatieve handelsbalans kan duiden op een zwakkere economie.

Werkgelegenheidscijfers en BBP-cijfers

Op vrijdag 12 januari worden de werkgelegenheidscijfers voor de maand december bekendgemaakt. Deze cijfers geven aan hoeveel banen er zijn gecreëerd of verloren in de afgelopen maand. Een toename van de werkgelegenheid kan duiden op een groeiende economie, terwijl een afname kan wijzen op economische teruggang.

Op dezelfde dag worden ook de BBP-cijfers (bruto binnenlands product) voor het vierde kwartaal van 2023 gepubliceerd. Het BBP geeft de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd. Een stijging van het BBP kan duiden op economische groei, terwijl een daling kan wijzen op een krimp van de economie.

Invloed op de financiële markten

Deze macro-economische gegevens hebben vaak invloed op de financiële markten. Beleggers en handelaren analyseren deze gegevens om trends en patronen te identificeren en hun investeringsbeslissingen te bepalen. Een positieve economische groei en sterke macro-economische indicatoren kunnen de aandelenmarkt en valutakoersen doen stijgen, terwijl negatieve gegevens tot een daling kunnen leiden. Het is dan ook belangrijk om deze gegevens in de gaten te houden en de mogelijke impact op de financiële markten te evalueren.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*