Oorzaken van de verwachte lagere opening van de Amerikaanse beurzen

De verwachte lagere opening van de Amerikaanse beurzen op dinsdag kan worden toegeschreven aan verschillende factoren. Een van de belangrijkste redenen is de aanhoudende zorgen over de wereldwijde economische groei, met name vanwege de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. De voortdurende onzekerheid rondom het handelsconflict heeft geleid tot volatiliteit op de markten en investeerders zijn voorzichtig geworden.

Daarnaast spelen ook andere geopolitieke ontwikkelingen een rol, zoals de toenemende spanningen in het Midden-Oosten en de onzekerheid rondom de Brexit. Deze factoren kunnen allemaal bijdragen aan de nervositeit op de beurzen en een negatieve impact hebben op het sentiment van beleggers.

Invloed van de Federal Reserve op de markten

Een andere belangrijke factor die de Amerikaanse beurzen beïnvloedt, is het monetaire beleid van de Federal Reserve. Beleggers zijn in afwachting van het rentebesluit van de centrale bank, dat later deze week zal plaatsvinden. De verwachtingen zijn dat de Fed de rente zal verlagen om de economie te stimuleren, maar er is nog onzekerheid over de omvang van de renteverlaging en de toekomstige koers van het monetaire beleid.

Het rentebesluit van de Federal Reserve kan een grote impact hebben op de markten en beleggers zullen nauwlettend in de gaten houden hoe de centrale bank reageert op de recente ontwikkelingen in de economie. Eventuele verrassingen in het rentebesluit kunnen leiden tot verdere volatiliteit op de beurzen.

Technische niveaus om in de gaten te houden

Naast de fundamentele factoren die de markten beïnvloeden, is het ook belangrijk om naar technische niveaus te kijken. Technische analisten zullen bijvoorbeeld kijken naar belangrijke steun- en weerstandsniveaus op de S&P 500 en andere belangrijke indices. Als de markten deze niveaus doorbreken, kan dit een indicatie zijn van verdere bewegingen in die richting.

Het is belangrijk voor beleggers om op de hoogte te blijven van zowel de fundamentele als technische factoren die de markten beïnvloeden, om zo goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen. De volatiliteit op de beurzen kan kansen bieden, maar het is ook belangrijk om risico's te beheersen en een gediversifieerde portefeuille aan te houden.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*