Samenwerking voor duurzame energieopslag

Vopak en Gasunie hebben aangekondigd dat ze samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid onderzoeken hoe de energieterminal in Eemshaven langer gebruikt kan worden voor duurzame energieopslag. Naast het huidige gebruik voor LNG, wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor waterstof en CO2-opslag.

Toekomstig energiesysteem met waterstof

Waterstof wordt gezien als een veelbelovende energiedrager voor de toekomst, omdat het schoon en duurzaam is. Door de energieterminal in Eemshaven geschikt te maken voor waterstof, kunnen Vopak en Gasunie een belangrijke rol spelen in de energietransitie naar een koolstofarme samenleving. Waterstof kan bijvoorbeeld worden gebruikt als brandstof voor voertuigen of als energieopslag voor duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie.

Opslag van CO2 voor vermindering van broeikasgassen

Naast waterstof wordt er ook gekeken naar de mogelijkheden voor opslag van CO2 in de energieterminal in Eemshaven. Door CO2 af te vangen en op te slaan, kan de uitstoot van broeikasgassen worden verminderd en kan bijgedragen worden aan het behalen van de klimaatdoelstellingen. Vopak en Gasunie zetten zich actief in voor het verminderen van de CO2-uitstoot en het bevorderen van een duurzame energievoorziening.

De samenwerking tussen Vopak, Gasunie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaatbeleid laat zien dat er stappen worden gezet richting een duurzame energievoorziening in Nederland. Door de energieterminal in Eemshaven multifunctioneel in te zetten voor LNG, waterstof en CO2-opslag, kunnen er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd voor een groene energietoekomst.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*