Significante groei van alternatieve financieringen voor zakelijk vastgoed

In Nederland is de interesse in alternatieve financieringsmogelijkheden voor zakelijk vastgoed de laatste jaren aanzienlijk toegenomen. Vooral onder ondernemers en vastgoedbeleggers is er een groeiende behoefte aan niet-traditionele leningen. Dit fenomeen wordt grotendeels gedreven door de uitdagingen die men ervaart bij het verkrijgen van een financiering via conventionele banken. De complexiteit van het financieringslandschap, gekenmerkt door een veelheid aan opties en strenge voorwaarden, leidt vaak tot verwarring en afwijzing.

Diederik Jongema van Bufr, een vooraanstaand bedrijf in de financieringssector, legt uit dat ondanks de perceptie van moeilijkheden rondom bankfinancieringen het verkrijgen van een financiering voor zakelijk vastgoed verrassend toegankelijk is geworden. „Geld lenen om zakelijk vastgoed te financieren is momenteel makkelijker dan ooit”, aldus Jongema van Bufr. De ontwikkelingen in de markt van alternatieve financieringen bieden nieuwe mogelijkheden die voorheen ondenkbaar waren. 

Een rapport van Oliver Wyman bevestigt dat Nederlandse ondernemers significant vaker uit het financieringsproces stappen in vergelijking met hun Europese collega’s. Dit wordt toegeschreven aan de complexiteit en de tijdsintensieve procedures die vaak gepaard gaan met het aanvragen van financieringen. Tegelijkertijd wijst de Financieringsmonitor 2023 van het CBS uit dat de afhankelijkheid van bankfinancieringen afneemt, een trend die de deur opent naar alternatieve financieringsvormen.

De toename van investeerdersinteresse

Deze verschuiving wordt verder versterkt door de actieve rol van investeerders die openstaan voor het financieren van zakelijke hypotheken en beleggingspanden. Jongema is optimistisch over de kansen die dit biedt voor ondernemers en beleggers. Hij is ervan overtuigd dat met de juiste hulpmiddelen en begeleiding, het vinden van een passende financiering zonder meer een haalbaar doel is.

Een van de tools die Bufr aanbiedt, is een gratis online rekentool. Deze tool stelt gebruikers in staat om snel en eenvoudig een inschatting te maken van hun leenmogelijkheden. Dit draagt bij aan het demystificeren van het financieringsproces en het toegankelijker maken van informatie voor een breder publiek. Potentiële leners kunnen vervolgens eenvoudig de gewenste financiering aanvragen. 

Een positieve trend in vastgoedfinanciering

Uit de meest recente cijfers van Stichting MKB Financiering blijkt dat 1 op de 4 financieringen tot 1 miljoen euro non-bancair gefinancierd worden in Nederland. Bij financieringen tot 250.000 euro gaat het zelfs al om 45%. Deze ontwikkelingen wijzen op een positieve trend voor de Nederlandse financieringsmarkt. De groei van alternatieve financieringsmogelijkheden biedt ondernemers en vastgoedbeleggers nieuwe kansen om vastgoedprojecten te realiseren. Het is een ontwikkeling die de dynamiek binnen de financieringssector verandert en bijdraagt aan een toegankelijker financieel landschap.

Samenvattend: de verschuiving naar alternatieve financieringen in Nederland reflecteert een bredere trend van diversificatie en toegankelijkheid binnen de financiële dienstverlening. Met de juiste kennis en hulpmiddelen kunnen ondernemers en beleggers de financiering vinden die past bij hun unieke behoeften, waardoor ze hun zakelijke doelstellingen en investeringsplannen kunnen verwezenlijken.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 3 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*