Vooruitzichten renteverlaging ECB

De euro noteerde dinsdagochtend boven de 1,09 dollar in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) dat aanstaande donderdag zal worden genomen. De markt kijkt vooral uit naar het tijdspad van de volgende renteverlaging, waarvan steeds meer wordt verwacht dat deze voorlopig niet zal plaatsvinden. Dit komt doordat de huidige inflatie nog geen aanleiding geeft voor een verdere verlaging van de rente.

Gevolgen van renteverlagingen

De ECB heeft de afgelopen jaren verschillende renteverlagingen doorgevoerd om de economie te stimuleren en de inflatie aan te wakkeren. Echter, door de huidige economische omstandigheden en de impact van de coronacrisis, is het de vraag of verdere renteverlagingen op dit moment wel effectief zullen zijn. Veel economen en analisten zijn van mening dat andere maatregelen, zoals het opkopen van obligaties, meer impact zullen hebben op de economie.

Invloed van de Amerikaanse dollar

De koers van de euro ten opzichte van de dollar wordt ook beïnvloed door factoren buiten de ECB en de Europese economie. De kracht van de Amerikaanse dollar en de onzekerheid rondom de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en Europa spelen ook een rol in de koersontwikkeling. De dollar blijft een veilige haven voor investeerders in tijden van onzekerheid.

Op dit moment is het dus afwachten hoe de ECB zal reageren op de huidige economische situatie en welke maatregelen zij zal nemen om de economie te ondersteunen. De koers van de euro zal de komende dagen dan ook waarschijnlijk volatiel blijven in afwachting van het rentebesluit van de ECB.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*