Zorgen over de inflatie

Uit de notulen van de bijeenkomst van de Federal Reserve op 11 en 12 juni blijkt dat de centrale bank meer zekerheid wil hebben dat de inflatie naar het gewenste niveau daalt, voordat er besloten wordt om de rente te verlagen. De Fed maakt zich zorgen over de trage groei van de inflatie en wil er zeker van zijn dat de prijzen stabiel blijven.

Economische groei en handelsoorlogen

Naast de zorgen over de inflatie, is de Federal Reserve ook bezorgd over de economische groei en de impact van handelsoorlogen op de Amerikaanse economie. De handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en China hebben geleid tot onzekerheid op de markten en kunnen de groei van de economie vertragen.

Werkgelegenheid en lonen

De Fed heeft ook gekeken naar de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waar de werkgelegenheid blijft groeien maar de loongroei achterblijft. Hoewel de werkloosheid laag is, zijn er zorgen over de stagnatie van de lonen en de impact daarvan op de inflatie.

Toekomstige renteverlagingen

Hoewel de Federal Reserve nog geen concrete plannen heeft aangekondigd voor renteverlagingen, lijkt het erop dat de centrale bank bereid is om actie te ondernemen als dat nodig is om de economie te ondersteunen. De Fed zal blijven monitoren hoe de economische omstandigheden zich ontwikkelen en zal indien nodig passende maatregelen nemen.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*