Inflatiecijfers

Op maandag 17 juni 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekendgemaakt. Inflatie is een belangrijke indicator voor de gezondheid van de economie en kan invloed hebben op het monetaire beleid van een land. Beleggers en economen zullen nauwlettend in de gaten houden of de inflatie binnen de verwachte grenzen blijft, of dat er sprake is van een stijging die kan leiden tot hogere rentetarieven.

Werkloosheidscijfers

Op dinsdag 18 juni 2024 worden de werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers geven inzicht in de stand van de arbeidsmarkt en kunnen een indicatie geven van de algemene economische gezondheid. Een daling van de werkloosheid kan wijzen op een groeiende economie, terwijl een stijging kan duiden op problemen in de arbeidsmarkt.

Handelsbalans

Op woensdag 19 juni 2024 worden de nieuwste cijfers over de handelsbalans bekendgemaakt. De handelsbalans geeft aan of een land meer goederen en diensten exporteert dan importeert, of vice versa. Een positieve handelsbalans kan wijzen op een sterke exportsector en een gezonde economie, terwijl een negatieve handelsbalans kan duiden op problemen in de handel en een mogelijke onevenwichtigheid in de economie.

Het is belangrijk voor beleggers en economen om deze macro-economische gegevens in de gaten te houden, aangezien zij een belangrijke rol spelen bij het vormen van verwachtingen over de economie en het nemen van investeringsbeslissingen. Het is altijd raadzaam om deze cijfers te analyseren in combinatie met andere economische indicatoren om een volledig beeld te krijgen van de economische situatie.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*