Uitstel van internationale kapitaaleisen voor marktrisico

De Europese Unie heeft besloten om nieuwe internationale kapitaaleisen voor het marktrisico bij banken met een jaar uit te stellen. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat banken benadeeld worden door aanhoudend getouwtrek over de regels in de Verenigde Staten.

Achtergrond van de internationale kapitaaleisen

De internationale kapitaaleisen voor het marktrisico zijn onderdeel van het Basel III-akkoord, dat tot doel heeft om de stabiliteit van het financiële systeem te versterken. Deze eisen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat banken voldoende kapitaal aanhouden om eventuele verliezen als gevolg van marktrisico's op te vangen.

Getouwtrek over de regels in de Verenigde Staten

Het uitstel van de internationale kapitaaleisen is het gevolg van aanhoudend getouwtrek over de regels in de Verenigde Staten. Amerikaanse autoriteiten hebben aangegeven dat zij van plan zijn om strengere regels te hanteren dan de internationale standaarden, wat tot onzekerheid heeft geleid bij Europese banken.

Gevolgen voor Europese banken

De beslissing van de Europese Unie om de nieuwe kapitaaleisen uit te stellen, biedt Europese banken meer tijd om zich voor te bereiden op de strengere regels die mogelijk door de Verenigde Staten zullen worden opgelegd. Dit geeft de banken de nodige ademruimte om hun kapitaalposities te versterken en zich aan te passen aan de veranderende regelgeving.

Al met al laat dit uitstel zien dat er nog steeds onzekerheid heerst over de internationale regelgeving voor banken en dat er behoefte is aan duidelijkheid en samenwerking tussen verschillende jurisdicties om een gelijk speelveld te creëren voor banken wereldwijd.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*