Inflatiecijfers

Op maandag 24 juni 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in de ontwikkeling van de prijzen van goederen en diensten en zijn van groot belang voor het monetaire beleid van de centrale bank. Een stijging van de inflatie kan leiden tot hogere rentetarieven om de prijsstijgingen in toom te houden, terwijl een dalende inflatie juist kan wijzen op economische zwakte.

Werkloosheidscijfers

Ook op maandag 24 juni worden de laatste werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers geven een indicatie van de staat van de arbeidsmarkt en kunnen van invloed zijn op het consumentenvertrouwen en de economische groei. Een stijging van de werkloosheid kan wijzen op een zwakkere economie, terwijl een daling juist kan duiden op een verbetering van de arbeidsmarkt.

Handelsbalans

Op dinsdag 25 juni 2024 worden de nieuwste cijfers over de handelsbalans bekendgemaakt. De handelsbalans geeft aan of een land meer goederen en diensten exporteert dan importeert, of andersom. Een positieve handelsbalans kan wijzen op een gezonde economie, terwijl een negatieve handelsbalans kan duiden op onevenwichtigheden in de handel.

BBP-cijfers

Ook op dinsdag 25 juni worden de nieuwste cijfers over het bruto binnenlands product (BBP) gepubliceerd. Het BBP geeft de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd en is een belangrijke indicator van de economische gezondheid. Een groeiend BBP kan wijzen op een bloeiende economie, terwijl een krimp juist kan duiden op economische problemen.

Al met al beloven de komende dagen interessante ontwikkelingen op macro-economisch gebied, die van invloed kunnen zijn op de financiële markten en het beleid van centrale banken. Het is dan ook raadzaam om deze gegevens goed in de gaten te houden en de mogelijke effecten ervan te analyseren.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*