Inflatiecijfers

Op dinsdag 18 juni 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekendgemaakt. Deze cijfers geven inzicht in hoe snel de prijzen van goederen en diensten stijgen en kunnen een indicatie geven van de algemene economische gezondheid van een land. Hoge inflatie kan duiden op oververhitting van de economie, terwijl lage inflatie kan wijzen op een trage groei.

Werkloosheidscijfers

Op donderdag 20 juni 2024 worden de werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers geven aan hoeveel mensen op zoek zijn naar werk maar het niet kunnen vinden. Een stijging van de werkloosheid kan wijzen op economische problemen, terwijl een daling kan duiden op een groeiende economie.

Handelsbalans

Op maandag 24 juni 2024 worden de cijfers van de handelsbalans bekendgemaakt. De handelsbalans geeft aan hoeveel een land exporteert en importeert in verhouding tot elkaar. Een positieve handelsbalans betekent dat een land meer exporteert dan importeert, wat gunstig kan zijn voor de economie. Een negatieve handelsbalans kan echter leiden tot een tekort op de betalingsbalans en een devaluatie van de munt.

BBP-cijfers

Op dinsdag 25 juni 2024 worden de cijfers van het bruto binnenlands product (BBP) bekendgemaakt. Het BBP geeft de totale waarde van alle goederen en diensten die in een land worden geproduceerd weer. Een stijging van het BBP kan duiden op economische groei, terwijl een daling kan wijzen op een recessie. Het BBP is een belangrijke indicator voor de economische gezondheid van een land en wordt nauwlettend in de gaten gehouden door beleidsmakers en analisten.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*