Inflatiecijfers

Op maandag 26 februari 2024 worden de nieuwste inflatiecijfers bekend gemaakt. Deze cijfers geven een indicatie van de prijsstijgingen in de economie en zijn van groot belang voor het monetaire beleid van de centrale bank. Hogere inflatie kan leiden tot renteverhogingen om de economie af te remmen, terwijl lagere inflatie juist ruimte kan bieden voor renteverlagingen.

Werkloosheidscijfers

Op dinsdag 27 februari 2024 worden de werkloosheidscijfers gepubliceerd. Deze cijfers geven inzicht in de stand van de arbeidsmarkt en kunnen een indicatie geven van de economische groei. Een stijging van de werkloosheid kan duiden op een afnemende economische activiteit, terwijl een daling juist wijst op een groeiende economie.

Handelsbalans

Op woensdag 28 februari 2024 wordt de handelsbalans bekend gemaakt. Dit cijfer geeft aan hoeveel een land exporteert ten opzichte van wat het importeert. Een positieve handelsbalans betekent dat een land meer exporteert dan importeert, wat positief is voor de economische groei. Een negatieve handelsbalans kan daarentegen wijzen op een handelstekort en kan druk zetten op de valutakoersen.

BBP-cijfers

Op donderdag 29 februari 2024 worden de bruto binnenlands product (BBP) cijfers bekend gemaakt. Deze cijfers geven aan hoe de economie van een land presteert en zijn een belangrijke graadmeter voor de gezondheid van de economie. Een groeiend BBP duidt op economische groei, terwijl een krimpend BBP kan wijzen op een recessie.

Daytrader & hoofdredacteur at beleggen-vandaag.nl | Website | + posts

Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

About Erik 0 Articles
Erik Korte is fulltime daytrader en daarnaast hoofdredacteur van beleggen-vandaag.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*